Kāpēc jumta teknes ir jātīra?

Ar lapām piebirusi jumta rene nespēj pildīt savas tiešās funkcijas novirzot ūdeni uz tekni un ūdens līs pāri renes malām. Tādā veidā var rasties nevēlams mitrums, kas var izraisīt pelējuma parādīšanos un citus bojājumus vēja kastes konstrukcijā vai uz nama fasādes.

Noteku sistēma palīdz atbrīvot mājas jumtu no ūdens, kas nokļūst uz jumta visa gada garumā, tomēr laikam ejot tās piepildās ar visu, kas krīt no gaisa, sevišķi rudenī– lapas, zari un citi gruži. Ja šie gruži radīs aizsērējumu un renē uzkrāsies ūdens, tad ziemā tajās veidosies ledus un rene var neizturēt svaru, kas var sasniegt pat vairākus desmitus kg. Rezultātā rene var deformēties vai pat nogāzties.

Tekņu regulāra tīrīšana ļaus ūdenim brīvi aizplūst, neļaus veidoties aizsprostojumiem, kas pie negatīvām temperatūrām varētu veicināt ledus veidošanos teknēs un arī ap tām – lāstekas.

TĪRĪŠANAS METODES

Pirmā, tradicionālā metode: mūsu darbinieki (sertificēti industriālie alpinisti) nokļūst uz ēkas jumta, izmantojot, lūku, balkonu, vai izvelkamās kāpnes. Izmantojot visas nepieciešamās drošības sistēmas, piekļūstam renēm no jumta un fiziski iztīrām tās ar rokām. Gružus savācam maisos, maisus nolaižam no jumta.

Otrā metode ir tīrīšana, izmantojot telskopisko pacēlāju, piekļūstam notekām no pacēlāja groza un fiziski tās iztīrām ar rokām, šo metodi izmantojam, ja objektā ir apgrūtināta pieeja jumtam vai jumta kontrukcija ir pārāk sarežģīta, kā arī ja jumts ir pārāk augsts.

Tīrīšanas laikā nepārtraukti veicam renes monitoringu ar speciālu video kameru, kā arī fiksējam foto attēlus ar darbu rezultātu pirms un pēc tīrīšanas, lai klients būtu pilnībā pārliecināts par darbu rezultātu.

PĀRLIECINAMIES PAR DARBA REZULTĀTU

Pēc tīrīšanas veicam noteku sistēmas pārbaudi ar ūdeni, lai pārliecinātos, ka noteku sistēma pilda savu funkciju. Pārbaudām vai horizontālajās renēs neuzkrājas ūdens, un vertikālās notekas nav aizsērējušas. Ja nepieciešams, tad veicam vertikālo noteku tīrīšanu un aizsprostojuma likvidēšanu.

Kā arī beigās jāpārliecinās, kur ūdens aiztek tālāk, vai tas neplūst ēkas pamatu virzienā, nebojā tuvumā esošo zālāju, dobes. Ūdenim vajadzētu tecēt lietus kanalizācijas drenāžā.